صنعت گل وگیاه حمایت نمی شود

وی تولید گلخانه های هیدروپونیک را از جمله برنامه ها بیان کرد وگفت: متاسفانه گل به عنوان کالای لوکس محسوب می شود ولی حمایت لازم صورت نمی گیرد و سندهای مزارع و اراضی به عنوان وثیقه مورد پذیررش قبرار نمی گیرد.

دلفان آذری با اشاره به افزایش قیمت زمین گفت: زمین با متری ۲۰ میلیون تومان برای ایجاد گلخانه مناسب نیست و باید از فعالان این بخش حمایت صورت گیرد.

این تولیدکننده گل و گیاه با اشاره به افزایش هزینه های تولید گفت: به دلیل افزایش هزینه ها مجبور به تعدیل نیرو هستیم.

وی با اشاره به مشکلات تامین انرژی نظیر گاز و برق گفت: متاسفانه قطع گاز و برق مشکلات جدید فراروی تولید ایجاد کرده است.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/235087/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

مریم دلفان آذری در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه پنج سال در حوزه تولید گل و گیاه فعالیت می کند، افزود: برای صادرات آمادگی تولید محصول باکیفیت را داریم اما باید حمایت لازم صورت گیررد.