صحن و سرای رضوی مهیای جشن میلاد مادر

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66382838/%D8%B5%D8%AD%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1