صادرات یک میلیارد دلاری گل و گیاه مازندران / برپایی بزرگ ترین نمایشگاه گل و گیاه مازندران در بهار 1403

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020525263610337280/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF