صادرات قابل توجه میوه و تره‌بار در فروردین امسال

خشکبار، صنایع تبدیلی و محصولات حیوانی و صنایع وابسته، سه گروه بعدی با بیشترین صادرات هستند که به ترتیب ۱۲.۴، ۹.۹ و ۵.۶ درصد از کل ارزش صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی را به خود اختصاص داده است. ارزش صادرات این سه گروه به ترتیب ۴۶، ۳۷ و ۲۱ میلیون دلار بوده است.

در این میان میوه و تره بار بیشترین میزان، معادل ۴۹.۶ درصد از کل صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی را به خود اختصاص داده و محصولات لبنی با سهم ۱۴.۵ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد.   بر این اساس در فروردین امسال بیش از ۷۱۱ هزار تن میوه و تره بار به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار و ۴۴ هزار تن محصولات لبنی به ارزش ۵۴ میلیون دلار از ایران صادر شده است.به گزارش جدید پرس:

 بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی فروردین امسال که از سوی وزارت صمت منتشر شده، کل صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت (کلیه صنایع تولیدی به جز صنایع فوق) در ماه اول امسال معادل بیش از هفت میلیون تن به ارزش حدود ۳.۷ میلیارد دلار بوده است.  

 

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64615998/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

دو گروه آخر هم که کمترین صادرات را داشتند شامل شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات با ۱۶ میلیون دلار و گروه گل و گیاه دارویی، خوراکی و صنعتی با ۱۴ میلیون دلار صادرات بوده که به ترتیب ۴.۳ و ۳.۸ درصد از کل ارزش صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی را به خود اختصاص داده است.

سهم بخش کشاورزی و صنایع غذایی شامل میوه و تره بار؛ خشکبار؛ صنایع تبدیلی؛ شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات؛ محصولات لبنی؛ محصولات حیوانی و صنایع وابسته؛ گل و گیاه دارویی، خوراکی و صنعتی از کل ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۱۰ درصد است.

بر این اساس در فروردین امسال صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی بیش از ۸۷۳ هزار تن به ارزش ۳۷۱ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزش ۲۲ و به لحاظ وزن ۱۸ درصد کاهش داشته است.