سنگ بزرگ پای گلخانه داران| پژمردگی گل ها زیر وعده های سبز

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020633524525398016/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%26%23124%3B-%D9%BE%DA%98%D9%85%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87