روزی 30 بار تجاوز وحشیانه به دختر جوان+عکس منشوری

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66888105/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C