روزی سی بار تجاوز به دختر 12 ساله!دخترک وقتی 11 ساله بود تصور نمی کرد در پی محبتهای بی دریغ پسر 22 ساله ای که به او می گفت عاشقش است ، چه نقشه ای نهفته باشد. – روزی سی بار تجاوز به دختر 12 ساله کارلا خاسینتو در باغی ساکت و آرام نشسته است. او به گل و گیاه باغ می نگرد و صدای همهمه ی مردم را از پشت پرچین باغ می شنود. …
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66544342/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%21