روزی سی بار تجاوز به دختر 12 ساله!

منبع خبر: ورانداز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66124380/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%21