روحیه تولید در گلخانه ها آفت زده است| حمایت از تولیدکننده شعار است

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020204338580543488/%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%26%23124%3B-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2