روایت بانوی کارآفرینی که غرق در گل و زیبایی است/ نمی خواهم درجا بزنم

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65632772/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F