رشت میزبان جشنواره اقوام و هشتمین نمایشگاه گل و گیاهجشنواره اقوام و هشتمین نمایشگاه سوغاتی و گل و گیاه در رشت برگزار شد. –
منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65267744/%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87