راه اندازی 3 بازار گل و گیاه در پایتخت | مدیرعامل شرکت ساماندهی

وی تصریح کرد : بازارهای گل فعال در سطح شهر باید با دقت شناسایی و اقدامات لازم برای رفع مشکلات آنها انجام شود.

سعید بیگی؛ مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در این نشست به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه فعالیت های اتحادیه گل و گیاه و اجرای ساماندهی گلفروشان به ویژه محور شهید هاشمی در این نشست پرداخت.

– ، نشست مشترک مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با رییس اتحادیه گل و گیاه برای ساماندهی بازارهای گل در سطح شهر برگزار شد.

اکبر شاهرخی؛ رییس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه در این نشست با تشریح مسائل و چالش های صنف گفت: تعامل اصناف با شهرداری در جهت ساماندهی و رفع معضلات این صنف می تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند و در این راستا اتحادیه گل و گیاه برای برقراری این تعامل آمادگی کامل دارد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با تاکید بر لزوم شکل گیری تعامل سازنده برای حل چالش های بازارهای گل و گیاه در سطح شهر گفت: تعامل هر چه بیشتر شرکت و اتحادیه برای دریافت جواز کسب واحدهای فعال در بازارهای ثابت گل و گیاه از جمله بازار شهید ستاری بسیار مفید خواهد بود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65653492/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از راه اندازی 3 بازار گل و گیاه فاخر در سطح و پهنه های تهران خبر داد.