راه اندازی 3 بازار موقت عیدانه برای دهه ولایت

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020405611704043520/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA