راه اندازی پایانه صادراتی گل و گیاه درغرب مازندران/اصلاح روش مدیریتی برای توسعه اقتصادیاستاندار مازندران با اشاره به ظرفیت های بزرگ اقتصادی و تولیدی متعدد در مازندران، گفت: متاسفانه برخی از مدیران مجموعه اقتصادی مدیریت اصولی برای پیشرفت در کار ندارند. – ایسنا/مازندران استاندار مازندران با اشاره به ظرفیت های بزرگ اقتصادی و تولیدی متعدد در مازندران، گفت: …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66102366/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%B4