دکوراسیون داخلی را با گیاهان زنده کنیم! | طراحان سعی می کنند

در خانه های حیاط داری که زندگی می کردیم حوض و آبنما داشتیم و کنار حوض، گلدان و گیاه می گذاشتیم و با فضای سبز داخل خانه هایمان حالمان خوب بود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020401203162073088/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%21

نقش گیاهان در دکوراسیون داخلی ما از قدیم ارتباط خوبی با گیاهان داشته ایم.

اما با وجود ترفندهای مختلف، مهم ترین و مؤثرترین آنها استفاده از گیاهان است.

طراحان سعی می کنند در طراحی دکوراسیون فضاهای مختلف از المان هایی استفاده کنند که به انسان حس سرزندگی می دهند.

در این مطلب که براساس نظرات یک طراح داخلی، – یک گیاه پزشک و یک طراح معماری و فضای سبز نوشته شده، درباره تأثیر و نقش استفاده از گل و گیاه در دکوراسیون بر روحیه افراد می خوانید.

در این مطلب که براساس نظرات نسیم کشاورز، طراح داخلی، سیناامیری، گیاه پزشک و کسری امیری، طراح معماری و فضای سبز نوشته شده، درباره دلیل، تأثیر و نقش استفاده از گل و گیاه در دکوراسیون بر روحیه افراد می خوانید.

طراحان سعی می کنند در طراحی دکوراسیون فضاهای مختلف از المان هایی استفاده کنند که به انسان حس سرزندگی می دهند.

این المان ها معمولا از فضاهای بیرونی نشأت می گیرند؛ برای مثال مبلمان چوبی و میزهای سنگی نشانه ای از فضای بیرون از منزل هستند که انسان دوست دارد آنها را در محیط زندگی یا کار خود ببیند.