دلالان گل های رز را دپو کردند/ یک شاخه گل رز 50 هزار تومان

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66288603/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%BE%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%DA%AF%D9%84