در دل این خاک اسکناس سبز می شود + عکس و فیلم | ایجاد 60 گلخانه

به گفته خانم نعمت زاده گلفروش هایی از نیشابور، تهران، گرگان و مشهد از مشتریان پر و پا قرص محصولات الله چال هستند.

روستایی که راسته گلفروش ها تبدیل شد متولد سال 72 است و فارغ التحصیل مهندسی عمران.

کمی بالاتر از گلخانه هزار متری او، مادر و پدرش هم گلخانه ای راه انداخته اند.

نیشابور، تهران، گرگان و مشهد مشتریان پر و پا قرص عطر گل و گیاه این گلخانه ها به مشام مردم شهرها و استان های دیگر هم رسیده است.

چند کوچه پایین تر از گلخانه خانم نعمت زاده، گلخانه آقای حیدرنژاد شفیعی است که همراه با همسرش جوانه های امید را در آن پرورش می دهند.

ایجاد 60 گلخانه در یک روستا و در حال راه اندازی بودن 10 گلخانه دیگر در روستای «الله چال» بابل با جوانانی که برای کیمیاگری آمده هستند، راهی شد تا از دل خاکی که کیمیا است، – او می گوید: برای راه انداختن این گلخانه 400 متری 200 میلیون تومان تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید دریافت کردیم که در این دو سه سال بخش زیادی از اقساط آن را پرداخت کردیم اما اگر باز هم هوای مان را داشته باشند قطعا رونق کسب و کار ما هم ادامه دار خواهد شد.

آقای شفیعی می گوید: برای راه انداختن هر کدام از این گلخانه ها از صندوق کار آفرینی امید 150 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده ایم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020544277620715520/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88