در آستانه روز مادر، هر شاخه گل رز در بازار مشهد 60 هزار تومان| افزایش 15 درصدی قیمت گل در بازار

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66384680/%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1