دانش بومی بالایی در حوزه تولید گل و گیاه داریم| سهم ناچیزی ایران از بازار 4 میلیارد یورو گل در روسیه

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020203124307595264/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%26%23124%3B