خودروی روسی لالا در آمل مونتاژ می شود

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020510797610645504/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%C2%AB-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF