خروش سرزمین آفتاب در 22 بهمن ماه/ حماسه حضور در استان مرکزی

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66759868/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%2F-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86