خبرهای خوش مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان برای کشاورزان

– از محلات، بیت الله برقراری عصر امروز در جریان سفر دو روزه خود به استان مرکزی در جمع خبرنگاران بااشاره به اهداف سفر خود اظهار داشت: هدف از سفر به شهرستان محلات بازدید از گلخانه های گل و گیاه بود همچنین کسانی که در این صنعت تلاش می کنند از بیمه اجتماعی برخوردار شوند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور تصریح کرد: افرادی که عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان باشند در آینده مستمری دریافت می کنند و اگر کسی در حین کار از کار افتاده شود مستمری و از کار افتادگی دریافت می کند همچنین اگر کسی فوت کند بازماندگان مستمری دریافت می کنند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور گفت: اگر کسی در تامین اجتماعی سابقه داشته باشد می تواند سابقه خود را به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان انتقال دهد.

برقراری بیان کرد: کسی که در این صندوق سابقه داشته باشد می تواند سابقه صندوق را به سایر بیمه ها مانند تامین اجتماعی انتقال دهد حتی اگر کسی در تامین اجتماعی سابقه داشته باشد می تواند سابقه خود را به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان انتقال ده


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020340782705831936/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86

وی افزود: اعلام می کنم کشاورزان،روستاییان، عشایران و افرادی که در شهرهای زیر 20 هزار نفر زندگی می کنند عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان شوند تا از خدمات صندوق بهره مند شوند.