جنایت در پارک شهرستانی مشهد/ پسر 17 ساله به خاطر حمایت از پدرش قاتل شد

منبع خبر: حادثه 24
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020310369291546624/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%2F-%C2%A0%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA