جشنواره لاله های کرج باید برند ملی در کشور شود/ بهار تجارت اقتصادی البرز با رونق بازار دائمی گل و گیاه

منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020116171057092608/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF%2F