تکثیر گیاه بلوبری به روش کشت بافت سلول| خرید مواد شیمیایی در ترکیه ارزانتر از ایران تمام می شود

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020200593046863872/%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%26%23124%3B-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF