تولید 21 قلم گل و گیاهان دارویی در یک مزرعه در ساری

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020320221757843456/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1