تولید ۴۶ گونه گیاهی توسط باغبان تنکابنیعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه بوته های درختی دارای ارزش اقتصادی بالایی است و می تواند منبع درآمد خوبی داشته باشد، افزون: بن سای یا بوته های درختی بوده که در اندازه های متفاوت تولید می شود.

وی با اشاره به ارزش بالای اقتصادی تولید این گونه گل وگیاه گفت: ریشه و خواستگاه اصلی تولید بوته های درختی به چین و ژاپن برمی گردد و نمادی از درخت در ابعاد کوچک و در یک سینی تخت محسوب می شود.

وی ادامه داد: این گونه های درختی نسبت به دیگر درختان دارای رشد و مصرف آب کمتری است و ۲۰ سال پیش با ۴۶ گونه گیاهی نسبت به راه اندازی گلخانه ای بن سای در تنکابن اقدام کردم.

فاطمی یادآور شد: طی این سال ها موفق به تولید و پرورش گونه هایی نظیر افرا، پیرکاندا، نارون سیلو و ژاپنی شدم و بزرگترین تولیدکننده نارون در کشور هستم.

این تولید کننده با اظهار اینکه ۳۲ هکتار گلخانه در شهرستان وجود دارد، گفت: تاکنون در شش نمایشگاه بین المللی در تهران شرکت و یک بار به عنوان تولید کننده برتر درختچه های مینیاتور در کشور انتخاب شدم.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/158110/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B4%DB%B6-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C