توقف انتقال نمایشگاه گل و گیاه خرم آباد به ساحلی خضر

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020433360739336192/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C