تلاش برای راه اندازی 3 بازار گل و گیاه در سطح و پهنه های تهران

اکبر شاهرخی رییس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه در این نشست با تشریح مسائل و چالش های صنف گفت: تعامل اصناف با شهرداری در جهت ساماندهی و رفع معضلات این صنف می تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند و در این راستا اتحادیه گل وگیاه برای برقراری این تعامل آمادگی کامل دارد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با تاکید بر لزوم شکل گیری تعامل سازنده برای حل چالش های بازارهای گل و گیاه در سطح شهر گفت: تعامل هر چه بیشتر شرکت و اتحادیه برای دریافت جواز کسب واحدهای فعال در بازارهای ثابت گل و گیاه از جمله بازار شهید ستاری بسیار مفید خواهد بود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65655837/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD

سعید بیگی در این نشست به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه فعالیت های اتحادیه گل و گیاه و اجرای ساماندهی گل فروشان به ویژه محور شهید هاشمی در این نشست پرداخت.

وی ادامه افزود: بازارهای گل فعال در سطح شهر باید با دقت شناسایی و اقدامات لازم برای رفع مشکلات آن ها انجام شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از تلاش این شرکت برای راه اندازی 3 بازار گل و گیاه فاخر در سطح و پهنه های شهر تهران خبر داد.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر ، نشست مشترک مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با رییس اتحادیه گل وگیاه برای ساماندهی بازارهای گل در سطح شهر برگزار شد.