تعرفه بالای برق و گاز مشکل تولیدکنندگان گل و گیاه مازندران

حسینی پور گفت: امیدوار هستیم در فرآیند بررسی ها، نظام مسائل اصلی استان را احصا و رصد کنیم و با تصمیمات شورای گفتگو بتوانیم مشکلات اصلی را برطرف کنیم تا برای گام های بسیار بلند اقتصادی در استان آماده شویم.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/221853/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

سید محمود حسینی پور در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه مشکلات زیادی در بخش های مختلف تولیدی در استان وجود دارد، افزود: نیازمند آن هستیم که جلسات تفاهمی و تعاملی با بخش خصوصی داشته باشیم تا مسائل فرا روی تولید را به حداقل ممکن کاهش دهیم.

استاندار مازندران با بیان اینکه فعالان حوزه تولید گل و گیاه به دلیل برخی بخشنامه های ایجاد شده که زمانی دارای تاریخ مصرف بود، دچار مشکل شدند، افزود: تعرفه و بهای گاز و برق از جمله مشکلات این حوزه است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های بالایی در بخش خصوصی در استان مازندران وجود دارد، گفت: موانعی که از سوی دولت ایجاد شده سبب شد تا توسعه با کندی و مانع روبرو شود.

وی با اشاره به اهمیت جلسات شورای گفتگوی یادآور شد: باید نظام مسائل را به درستی تشخیص دهیم و برای حل مشکلات فرا روی تولید برنامه ریزی کنیم.