تعرفه بالای برق و گاز مشکل تولیدکنندگان گل و گیاه مازندران

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020205183623610368/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87