تعدیل نیرو به دلیل مشکلات اقتصادی| دولت یاریگر تولیدکننده باشد

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، به اجبار، عذر پنج نفر از کارگران فعال در کارگاه را خواسته ایم و در حال حاضر تنها با ۱۰ نفر مشغول به کار تولید استند گل هستیم.

تولید کننده استند گل گفت: ما در تلاش هستیم تا میزان فروش محصولات را به میزان تولیداتمان برسانیم.

آزاده جوادیان تولید کننده استند گل در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به وضعیت نامناسب فروش استند گفت: متاسفانه علی رغم اینکه اینکه کار تولید را همچنان ادامه می دهیم اما فروش چندانی نداریم و عملا میزان فروش ما به صفر رسیده است.

جوادیان گفت: انتظار داریم دولت، حداقل با دادن تسهیلات، دست تولیدکنندگان را بگیرد تا افرادی که به دنبال روزی حلال هستند نیز رضایت داشته باشند.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/204657/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF