تزریق دانش فنی به تولید صادرات محور گل و گیاه

منبع خبر: تیکنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020505652327587840/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87