ترفندای نگهداری پتوس؛ از نحوه آبیاری تا نور و خاک مناسب واسه این قلب قلبی خوشگلتوی این مطلب قراره یه سری نکات مهم در مورد نگهداری پتوس رو بهتون بگیم؛ نکاتی مثل میزان آب و نور مورد نیاز، خاک مناسب و … – یا انگور نقره ای هم شناخته میشه ولی با نام پوتوس یا پتوس معروف تر است. پتوس رو میتونید در گلدان های آویزان که به سمت پایین حالت آبشاری دارن قرار بدید …
منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66523222/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9