تامین بودن گل و گیاه شب عید

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011207859626133504/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF