بهره برداری از گلخانه گل و گیاهان زینتی در نوشهر/ سرمایه گذاری پنج میلیاردی

منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020620990161221632/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F