بزرگترین فرش سرگل خاورمیانه در محلات افتتاح شد | فرش سرگل

در محلات این پتانسیل وجود دارد که بتوانیم با همکاری دستگاه های مربوطه و سرمایه گذاری در این زمینه، کمک کنیم تا بتوانیم شور و نشاط اجتماعی را نیز از این طریق در جامعه فراهم کنیم.

– ایسنا/مرکزی سرپرست فرمانداری محلات گفت: فرش سرگل یک رویداد فرهنگی بزرگ است.

محمد صالحی با اشاره به همکاری اتحادیه گل و گیاه محلات با شهرداری و شورای شهر محلات در اجرای این فرش گل، اظهار کرد: بزرگترین فرش سرگل خاورمیانه با استفاده از 300 هزار شاخه گل که به صورت رایگان از طرف گل کاران محلاتی تامین شده است در فضایی به مساحت 800 مترمربع و با کمک عوامل شهرداری و داوطلبان مردمی اجرا شده و به مدت 3 روز آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان است.

صالحی افزود: این رویداد اجتماعی در راستای ایجاد نشاط اجتماعی برگزار شده است و بیش از 40 نفر از پرسنل شهرداری به مدت 48 ساعت در چیدمان فرش گل، یاری رسانده اند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65669089/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

علی ساعدی امروز چهارشنبه 25 آبانماه در مراسم افتتاحیه پنجمین فرش سرگل محلات با اشاره به اینکه گل و گیاه برند شهرستان محلات است، اظهار کرد: فرش گل می تواند در حوزه های مختلف تاثیرگذار باشد و به صادرات گل کمک کند.

رییس شورای اسلامی شهر محلات نیز گفت: فرش سر گل در راستای برندسازی در پایتخت گل ایران گسترده شد.

فرش سرگل یک رویداد فرهنگی بزرگ است.