برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در پارک شاهد کرمانشاهمدیر روابط عمومی نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه از بر گزاری نمایشگاه گل و گیاه در پارک شاهد کرمانشاه خبر داد. – به گزارش و کرمانشاه محصولات و تولیدات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهند. وفاپور ایجاد فرصتی مناسب برای دوستداران گل و گیاه به منظور آشنایی با …
منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011236934841032704/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87