برای سانسوریا چه خاکی مناسبِ؟ با گل زبون مادر شوهر خونتو خوووشگل تر کن

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: پزشکی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66703976/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%90%D8%9F-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84-%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1