بالا بودن هزینه ها و عدم بازار فروش مهم ترین مشکل گلخانه داران مازندرانی/ تسهیلات بانکی ارزان و توسعه صادرات نیاز گلخانه داران

با توجه به همه این موارد و شرایط خاص در تولیدات گیاهان دارویی، نبود بازار، هزینه های بالا، عدم حمایت های دولتی موجب افزایش نارضایتی در بین گلخانه داران مازندرانی شده است.

توجه به احداث گلخانه ها در مازندران برای دست یافتن به اشتغال پایدار و متناسب با طبیعت این استان در سال های اخیر موجب شده است که شاهد رشد قابل توجهی در این بخش باشیم، – اما نبود برخی زیرساخت ها و بازار فروش تولیدکنندگان را نگران و کرده است.

مازندران به لحاظ دارا بودن زمین های ارزشمند و خاک حاصلخیز و آب و هوای مناسب ظرفیت مناسبی را در بخش کشاورزی دارد و در این راستا کشت گل و گیاه در مازندران در سال های گذشته رونق گرفته و موجبات تحول در اشتغال زایی شده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار ایلنا از مازندران، استان مازندران با دارا بودن 509 هکتار کشت گلخانه ای، سهم زیادی در تولیدات گلخانه ای دارد و می تواند نقش بسزایی در اشتغال زایی ایفا کند، اما فراهم نبودن برخی زیرساخت ها و بازار فروش مساله ای است که تولیدکنندگان این عرصه را با مشکل مواجه ساخته است.

تعدادی از گلخانه داران مازندرانی با اعلام نارضایتی از عدم وجود بازار فروش مناسب و تحت الشعاع قرار گرفتن اشتغال بر این باورند که با توجه به وجود آب و هوای مناسب و نیروی کار ارزان و در دسترس بودن بازار فروش برای صادرات به دلیل و


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020517178451918848/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86