باغ های گل در محاصره خانه ها | با وجودی که بازار گل محلاتی


کلید واژه ها: گل و گیاه – بازار گل – گردشگری – اقتصادی – خانه ها – محاصره – فعالان – یکی از – تهران – منطقه – مختلف – بازار – جاذبه – خانه – گیاه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65208982/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7

با وجودی که بازار گل محلاتی به عنوان یکی از جاذبه های اقتصادی و گردشگری پایتخت، پای دوستداران و فعالان عرصه گل و گیاه را از نقاط مختلف تهران به منطقه 14 باز کرده است.