بازدید از باغ پروانه دبی، جادوی رنگ ها و زیبایی های طبیعت

منبع خبر: الی گشت
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020510299575009280/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C