بازار صنعت گل و گیاه زینتی در اختیار دلالان استصفاری، تولیدکننده گل و گیاه زینتی گفت: بازار صنعت گل و گیاه زینتی در اختیار دلالان است و تولیدکنندگان از این بخش کمترین سود را می برند. – محمدعلی صفاری در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: با وجود تمام برتری که تولید گل و گیاه زینتی دارد، این صنعت به شدت نادیده گرفته شده است.
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66143143/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA