این گل و گیاه های پاییزی بهترین انتخاب برای باغ و باغچه شما هستنداین گل و گیاهان پاییزی رنگی تازه و بسیار زیبا به باغ و باغچه شما می بخشند. وقتی هوا سرد می شود، نباید باغ خود را فراموش کنید! رشد و شکوفه دادن باغ شما می تواند ادامه داشته باشد. – این گیاهان چند ساله ی بابونه مانند، یک سطل رنگ بنفش، آبی یا سفید به باغ شما در اواخر تابستان …
منبع خبر: ستاره
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020650631566258176/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA