این علائم نشان می دهد که گیاهتان تشنه استاگر آب به موقع به گیاه نرسد پس از مدتی با علائم تشنگی گیاه مواجه خواهید شد. یکی از شایع ترین علائم تشنگی گیاه زردشدن برگ های آن است. – بی شک نگهداری گل و گیاه در آپارتمان هم حالمان را خوب می کند و هم به تصفیه هوای اتاق کمک، اما همانقدر که آنها به بهتر کردن حال ما با سرسبزی …
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: پزشکی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66510014/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA