این علائم به شما می گوید گیاهتان تشنه است/ با این روش گل ها را حمام کنید

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: پزشکی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66508585/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%A8%D8%A7