این علائم به شما می گوید گیاهتان تشنه است/ با این روش گل ها را حمام کنیداگر آب به موقع به گیاه نرسد پس از مدتی با علائم تشنگی گیاه مواجه خواهید شد. یکی از شایع ترین علائم تشنگی گیاه زردشدن برگ های آن است. – بی شک نگهداری گل و گیاه در آپارتمان هم حالمان را خوب می کند و هم به تصفیه هوای اتاق کمک، اما همانقدر که آنها به بهتر کردن حال ما با سرسبزی …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: پزشکی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66508585/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%A8%D8%A7