اینفوموشن | همزمان با سفر استانی رییس جمهور به استان مرکزی؛ با سرزمین آفتاب آشنا شویم

ir/1q3q79
کلید واژه ها: استان – استان مرکزی – مرکزی – سفر استانی – رییس جمهور – استانی – سرزمین – جمهور – آفتاب – قطب تولید – کوه البرز – آشنا – کشور – رییس – گل و گیاه – کیلومتر – پایتخت – تولید – زاگرس – ایران – صنعتی – البرز – هزار – رشته – هلند – داده – میان – گیاه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64447359/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86-%26%23124%3B-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

مرکز این استان را به عنوان پایتخت صنعتی کشور می شناسند.

استان مرکزی را هلند ایران هم لقب داده اند چون قطب تولید گل و گیاه زینتی کشور نیز است.

– اینفوموشن همزمان با سفر استانی رییس جمهور به استان مرکزی؛ با سرزمین آفتاب آشنا شویم استانی که در میان دو رشته کوه البرز و زاگرس واقع شده است و 29 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد.

مرکزی ” ۱۴۰۱-۴-۳۱ ۱۰:۳۹