اقدام کثیف پسر شیطان صفت با دختر 11 ساله/ تعرض هولناک؛ روزی 30 بار! + عکس دختر بیگناه

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020319118735278080/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%2F-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%9B