افزایش قیمتها در آستانه روز زن/ صادرات غیرقانونی بازار گل شاخه بریده را دچار کمبود کردشاهرخی رییس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران با اعلام اینکه عرضه و تقاضای بازار با هم همخوانی ندارد گفت: از یکسو به دلیل سردی هوا و از سوی دیگر به دلیل صادرات گل شاخه بریده بازار با کمبود مواجه است. – اگرچه بازار گل و گیاه در ثبات نسبی به سر می برد با این وجود با توجه به …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66243881/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86%2F-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84