افزایش سرانه فضای سبز در گلپایگان  | با توجه به اینکه گلپایگان

شهردار گلپایگان در خصوص کاشت درخت گفت: در سال 1398 حدود 50 هزار اصله درخت در سطح شهر گلپایگان وجود داشت که در سال 99 به این تعداد 24 هزار اصله اضافه کردیم.

– ایسنا/اصفهان شهردار گلپایگان گفت: با توجه به اینکه گلپایگان یک شهر سبز محسوب می شود و گردشگری از اولویت های آن است تمام تلاش مان توسعه فضای سبز به منظور توسعه گردشگری است.

پیمان شکرزاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی دو سال اخیر سرانه فضای سبز شهر گلپایگان را 5.

با توجه به اینکه گلپایگان یک شهر سبز محسوب می شود و گردشگری از اولویت های آن است تمام تلاش مان توسعه فضای سبز به منظور توسعه گردشگری است.

وی ادامه داد: در مرکز پرورش گل و گیاه شهرداری گلپایگان در تولید گل خودکفا شده ایم و سالانه یک میلیون و 500 هزار شاخه گل در گلخانه شهرداری تولید می کنیم که تا پایان فروردین 1402، 500 هزار شاخه گل در سطح شهر کِشت خواهد شد.

در سال 1400 نیز 15 هزار اصله و در سال 1401 هم 15 هزار اصله نهال دیگر غرس کردیم و تا پایان اردیبهشت سال 1402 نیز 10 هزار اصله نهال دیگر در سطح شهر خواهیم کاشت.

شکرزاده یادآور شد: گلپایگان به عنوان یک شهر سبز معروف است و گردشگری از اولویت های آن است، بنابراین تمام تلاشمان این است با توسعه فضای سبز این صنعت را توسعه ده


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011214671155101696/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%C2%A0

2 متر افزایش دادیم و اکنون این سرانه به 28 متر برای هر نفر رسیده است.